rssrssSosyal Paylaşım Sitelerimiz:

Keçe Çalışmamız

img

Keçe Projemiz

Kars, bölgede benzersiz kültürel zenginliğe, tarihi eserlere ve doğa güzelliğine sahip olmasına rağmen turizm alanında gelişememiştir. Bunun en büyük nedenlerinden biri Kars'ın yaklaşık 25 yıldan bu yana yoğun çatışmaların yaşandığı Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi içinde olmasıdır. Yaşanan güvenlik sorunları ve belirsizlik, Kars'ın yatırımcılar ve turistlerden hak ettiği ilgiyi bugüne kadar görmemesine sebep olmuştur. Çok soğuk, uzun ve çetin geçen kışlarıyla bölgenin iklimi tarıma çok müsait olmadığından turizm, üzerine düşülmesi gereken bir sektör olarak ortaya çıkmaktadır. Bu proje ile geleneksel, kültürel bir değer olan keçe sanatının teşvik edilmesi, özellikle turistlere hitap eden ve bölgeyi simgeleyen bir ürün zinciri yaratılması hedeflenmiştir. Bu proje, Geçmişten Geleceğe Keçe Projesi Doğu Anadolu'da Kültür Turizmi İçin İttifaklar Birleşmiş Milletler Ortak Programı desteği ile gerçekleştirilmiş ve KAMER ile KAGİKADER derneklerinin ortaklaşa yürttüğü bir projedir. Bu proje ile hem kadınların gelir getiren bir zanaatı öğrenmesi ve geliştirmesi sağlanacak, hem de Kars'ın kültür turizmine katkı sunulacaktır.

'Geçmişten Geleceğe Keçe' projesi bir taraftan kadınlar arasında kadının insan hakları, yasal haklar, ulaşılabilecek sosyal hizmetler, sağlık, toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılık ve şiddet gibi konularında farkındalığı artıracak, diğer taraftan kültürel ve turistik değeri olan bir üretim alanının kadınlar için gelir getirici olmasını sağlayacak. Aynı zamanda keçe sanatının ve ürünlerinin turistik değerini teşvik ederek Kars'ta kültür turizminin gelişmesine katkı sunacak, kadınlara da istihdam alanı yaratacaktır.